Borgmester Mogens Gade

Mit navn er Mogens Gade, jeg er 57 år og uddannet folkeskolelærer – og har arbejdet på Øland/Langeslund Skole som lærer i 16½ år. Jeg bor i Skovsgård sammen med Lene Svenning og vores 23-årige datter Sofie Louise.

Jeg har været medlem af kommunalbestyrelsen i Brovst siden 1990 og har i alle årene siddet i økonomiudvalget. I 10½ år fra 1991 – 2002 var jeg tillige formand for socialudvalget. Jeg blev i forbindelse med kommunalvalget i 2001 valgt til Brovst Kommunes borgmester.


Ved kommunalvalget i 2005 blev jeg valgt til formand for sammenlægningsudvalget for Jammerbugt Kommune og blev fra den 1. januar 2007 Jammerbugtens første borgmester.

Fra 1.
januar 2014 blev jeg tillige valgt som formand for de Nordjyske Kommuners
Kontaktråd.


Jeg har gennem alle årene været aktiv indenfor organisationsarbejdet i Venstre. Herudover har en aktiv indsats indenfor musik, sport og spejderi præget mit fritidsliv.

Politiske mærkesager er frit valg, uddelegering og decentralisering. For mig er den konstruktive dialog udgangspunktet for en fortsat dynamisk udvikling i Jammerbugten og af Jammerbugt Kommune.

For Jammerbugt Kommune er det vigtigt, at vi markerer os udenfor kommunegrænsen – derfor har jeg bl.a. påtaget mig følgende opgaver:


– Formand
for Væksthus Nordjylland

– Formand
for Det Nordjyske Erhvervssamarbejde BRN

– Formand
for Fjerritslev Gymnasium

– Næstformand
for de Nordjyske Kommuner, KKR

– Bestyrelsesmedlem
i Aalborg Lufthavn

– Bestyrelsesmedlem
i Vestkystpartnerskabet

– Bestyrelsesmedlem
i Aalborg Hallen, AKKC

Mit Motto er: Handling slår alt

Det betyder i praksis, at det vi siger før valget – også gælder efter valget.


I den forbindelse er jeg stolt over for femte gang at være valgt som borgmester – med det udgangspunkt, at det vi sagde før valget har vi levet op til efterfølgende. Det vil vi også denne gang.


Det handler om tillid – tillid mellem vælger og politiker – netop den tillid er en mærkesag for mig.

Mogens Gade

Borgmester i Jammerbugt Kommune