Blog Image

MogensGade.dk

Tak til vælgerne i Jammerbugt Kommune

2013 Posted on 27 Dec, 2013 12:01

Vælgerne i Jammerbugten valgte Venstre ved kommunalvalget i november – det er vi glade for og stolte over.
Jeg er sikker på de valgte rigtigt – det vil tiden også vise!
Den 19. november 2013 blev en festdag for Venstre i Jammerbugt Kommune – og dermed også for borgerne – som er afhængige af et stærkt dagsordenssættende Venstre. Det er tid til at fejre og markere at Venstre vandt kommunalvalget i Jammerbugt Kommune. Og samtidigt at slå fast, at Venstre også denne gang som ved alle tidligere valg har valgt at investere i det brede samarbejde ved at inddrage samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen i en bred konstitueringsaftale.
Vi tror nemlig på det brede samarbejde og håber at investeringen i form af formands- og næstformandsposter er givet godt ud.
Venstre i Jammerbugt Kommune har skabt det bedste resultat i Nordjylland med 45,7% af stemmerne. Det kommer ingen andre i nærheden af. Vi indledte indsatsen til dette flotte resultat for 4 år siden – ja endda endnu tidligere. Men dette blot for at markere, at valg vindes mellem valgene – og at de vindes på en bevidst ført strategi – og på et gennemarbejdet og målbart valgprogram – Og sidst men ikke mindst – også på et flot sammenhold såvel i byrådsgruppen – som i organisationen – som i samspillet mellem politikere og organisation.
Selv med god strategi og klare mål – ja, så kan man godt risikere at tabe. For der skal jo også være et hold til at følge strategien og gå efter målene. Her blev jeg udpeget som vores anfører den 19. marts – hvilket jeg var og er meget stolt over – resten af holdet blev opstillet den 16. april – et hold på 28 spillere.
Vi valgte den positive dagsorden – netop fordi vi har en vision for Jammerbugt Kommune – og også noget at have den i – Vi brændte for sagen og derfor tændte vi også andre – vi kæmpede som et hold skulder ved skulder – og det giver resultater.
Jammerbugt Kommune skal fortsat være en kommune i sikker drift med blik for fremtiden
Jammerbugt kommune skal fortsat være en kommune præget af politisk stabilitet med heraf følgende økonomisk stabilitet – det giver tryghed for borgere og ansatte. Det vil vi blive målt på om 4 år.
Fremtiden byder også på Venstre politik – Vi går nemlig mod Nye Mål – vi skal sørge for helt systematisk at få vores punkter på dagsordenen – så vi også om 4 år kan sige: Det vi sagde før valget gælder også efter valget.
Personligt er jeg klar som aldrig før – jeg er topmotiveret og glæder mig til at vi som hold skal ud og gøre en forskel – Jeg glæder mig til de næste 4 år – det bliver spændende –
Vi skal ud at vise, os tilliden værdig – Vi skal ud og brænde – så vi kan tænde andre – Vi skal være borgernes stifindere – og lade andre være fejlfindere.
Vi skal udvise tillid til borgere, brugere og ansatte – fordi vi ved, at de som har skoene på ved hvor de trykker – vi skal have skoler med forskellighed fordi der lokalt prioriteres forskelligt
Vi skal fastholde valgmuligheder for brugerne – fordi vi ved mennesker er forskellige og derfor også har forskellige behov
Vi skal fortsat være garanten for at økonomien hænger sammen med løbende overskud på driften
Afslutningsvis vil jeg gerne ønske os alle sammen hjertelig Tillykke med valgsejren og ønske alt godt for fremtiden
Og husk: viljen til at ville giver evnen til at kunne – Venstre så ved du det bli´r til noget – fordi handling slår Alt!

Mogens Gade 27. december 2013Rekordår for iværksætteri i Jammerbugt Kommune

2013 Posted on 14 Dec, 2013 13:54

Her ved årets udgang konstaterer Jammerbugt Kommune en fremgang i antal iværksættere på hele 51 procent sammenlignet med 2012. I alt har ca. 180 borgere søgt om iværksætterrådgivning i Jammerbugt i 2013.

”Med stigningen bibeholder vi vores position som dén nordjyske kommune med flest iværksættere per indbygger og man kan lidt frækt sige, at vi er med til at holde antallet af iværksættere oppe i Nordjylland”, udtaler Mogens Gade, Borgmester i Jammerbugt Kommune, og fortsætter: ” Vi er glade for, at borgerne i Jammerbugt Kommune tager imod tilbuddet om den professionelle rådgivning som vores erhvervskonsulenter tilbyder og de rammeprogrammer, der kan hjælpe iværksætterne videre med deres mål om at etablere egen virksomhed”.

Iværksætterne skaber jobs

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervsråd har lagt en stor indsats i at fremme iværksætteriet. Der har blandt andet været et stort fokus på at opfordre iværksættere til at benytte den rådgivning og vejledning, der findes på området. Erhvervs- og Turistchef, René Zeeberg, glæder sig over virkelysten hos iværksætterne:
”Iværksætteri er et vigtigt fundament for beskæftigelsen, og iværksætterne er med til at skabe arbejdspladser i kommunen. Det er et faktum, at én ny iværksætter i gennemsnit genererer 0,8 arbejdspladser. Dermed skaber vi med vores 180 iværksættere i 2013 yderligere 140 jobs, enten ved nye ansatte hos iværksætteren selv, eller i kraft af den aktivitet iværksætteren skaber hos eksterne samarbejdspartnere”.

Årsagerne til det stigende antal henvendelser fra nye iværksættere skal ifølge René Zeeberg blandt andet ses som et udtryk for VÆKST Jammerbugts fokus på hurtig sagsbehandling, og også som et tegn på, at der i kommunen hersker en helt særlig iværksætterkultur, hvor mange sætter en ære i at etablere egen virksomhed og dermed også skabe sin egen arbejdsplads. Hertil kan henvendelserne også være et udtryk for, at VÆKST Jammerbugt med tidssvarende konkrete initiativer formår at yde den iværksætterservice, der er behov for lige nu.

Antallet af vækstiværksættere vokser

De positive tendenser i antal nye iværksættere har i Jammerbugt Kommune desuden affødt gode resultater på antallet af vækstiværksættere. 15 nye vækstiværksættere har benyttet sig af muligheden for at deltage i vækstiværksætterprogrammet VIP, der udbydes i samarbejde mellem Regionalfonden, de lokale erhvervskontorer og Væksthus Nordjylland. Også her placerer deltagerantallet Jammerbugt som den højest rangerende nordjyske kommune angivet ud fra indbyggertal.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Mogens Gade, borgmester, Jammerbugt Kommune, tlf. 41 91 20 01 eller mga@jammerbugt.dk

René Zeeberg, erhvervs- og turistchef, VÆKST Jammerbugt, tlf. 41 91 39 81 eller rze@jammerbugt.dkSamarbejde baner vejen for et nyt uddannelsestilbud i Fjerritslev

2013 Posted on 04 Dec, 2013 10:10

Jammerbugt Kommune, Fjerritslev Gymnasium og SOSU Nord står sammen om et lokalt initiativ, der skal styrke uddannelsestilbuddet til de unge i Fjerritslev. Fra august 2014 bliver det muligt at tage grundforløbet til uddannelserne som Social- og sundhedshjælper eller Pædagogisk assistent på Fjerritslev Gymnasium.

De tre samarbejdspartnere har i et års tid været i dialog om, hvordan de kan understøtte det nuværende og fremtidige behov for uddannet arbejdskraft i kommunen. Første skridt har været brobygning for 10. klasser, hvor eleverne har haft
mulighed for at prøve kræfter med social- og sundhedsfaget, og det næste skridt er nu at etablere flere attraktive uddannelser i Fjerritslev, så de unge ikke behøver at rejse væk fra kommunen for at tage en erhvervsuddannelse.
– Vi har et meget velfungerende campus på Fjerritslev Gymnasium med elever på STX, HF og HHX, og vi ønsker med dette initiativ at styrke studiemiljøet og glæder os til at byde SOSU-elever velkommen i vores attraktive omgivelser.
Vores elever er glade for ikke at bruge tid på transport til og fra deres uddannelse, og det betyder meget for dem at være en del af skolens og byens studieliv, fortæller rektor Per Beck fra Fjerritslev Gymnasium.

Direktør Anja Jørgensen fra SOSU Nord har også gode erfaringer med at tilbyde lokale uddannelsesmuligheder og skabe campusområder under samme tag med andre uddannelser.
– Det har stor betydning for elevernes gennemførsel af deres uddannelse, at uddannelserne er i deres nærmiljø.
Endvidere ved vi, at det sociale liv på et uddannelsescampus har en positiv effekt på deres gennemførsel.

Borgmester Mogens Gade glæder sig også meget over samarbejdet og ser flere klare fordele forbundet med SOSU Nords grundforløb i Jammerbugt Kommune:
– Jammerbugt Kommune halter bagefter i statistikken over unge med en kompetencegivende erhvervsuddannelse.
Det er vigtigt for beskæftigelsen og kommende arbejdskraft inden for eksempelvis ældreområdet, at vi kan tilbyde de unge uddannelsesmuligheder tæt på dem. Undersøgelser lavet af Jobcenter Jammerbugt og LBR Jammerbugt viser, at de stort set ingen af de unge i undersøgelsen ønsker at flytte for at få et job eller en uddannelse. Jeg håber, at grundforløbet kan blive en katalysator for en gruppe unge, som måske ellers ikke ville have startet på en erhvervsuddannelse, forklarer Mogens Gade.

SOSU Nord tilbyder i dag erhvervsuddannelser i Hobro, Aars, Svenstrup, Vodskov, Aalborg, Frederikshavn og Hjørring. Undervisningen i Fjerritslev vil blive varetaget af SOSU Nords medarbejderstab, der fastholder den pædagogiske linje, som eksisterer på de andre afdelinger.

Kort om grundforløbene
Grundforløbet SOSU Basis varer i alt 20 uger med undervisning på skolen samt to uger i praktik, hvor fokus er på arbejdet med ældre eller børn i forhold til sundhed, livsstil og aktiviteter. Det er også muligt at vælge SOSU Praksis, der varer i alt 30 uger for at få mere tid til to praktikforløb af hver fire ugers varighed. Fælles for de to
forløb er muligheden for at arbejde med sundhed, omsorg og pædagogik i samspil med mennesker.

Mogens Gade 4. december 2013.National indsats for kystturismen i Nordjylland efterlyses

2013 Posted on 16 Nov, 2013 10:16

Inden jul vil Regeringen barsle med en ny Vækstplan for dansk turisme. Vækstplanen vil med stor sandsynlighed bygge på en række anbefalinger, som et vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi, nedsat af regeringen, fremlagde i juni måned. Hvis Regeringens vækstinitiativer på turismeområdet følger anbefalingerne, vil der temmelig sikkert blive igangsat en række gode og velmente initiativer. Men disse initiativer flytter ikke ved de grundlæggende udfordringer, som en ny national turismestrategi skal have fokus på.

I Nordjylland er der i en årrække gjort en stor indsats hos turisterhvervet, turismeorganisationerne, kommunerne og det regionale vækstforum for at udvikle og styrke nordjysk turisme i en hård international konkurrence. Men det er en forudsætning, at kystturismen på nationalt plan får en høj prioritet, og at der skabes bedre rammer for turismeudviklingen i Nordjylland og andre danske kystområder, og det er kun på nationalt plan, at en række barrierer for udvikling af kystturismen kan fjernes. Den restriktive danske planlovgivning, der umuliggør udvikling af et attraktivt kystturismeprodukt i Nordjylland og i det øvrige Kystdanmark, bør tilpasses til en ny virkelighed, hvor danske kystdestinationer er i konkurrence med kystdestinationer over hele verden. Der skal også fra national side på regeringsniveau – skabes et pres på finansieringsinstitutterne og pensionskasserne for at åbne for finansieringen til gode turismeprojekter i kystområderne. På nationalt plan skal der skabes øget forståelse for, at hele serviceerhvervet og herunder turismen er et væsentligt erhvervsområde, der kan skabe vækst i hele Danmark inklusiv vores kystområder. Det er også på nationalt plan, at der skal tænkes nyt i forhold til høje danske momssatser og energiafgifter, der er med til at gøre Danmark til et af verdens dyreste turistlande. Endeligt skal der på nationalt plan være mod til, at der under frikommuneordningen afprøves en række initiativer, der kan skabe bedre vilkår for kystturismen. Frikommuneordningen kunne afprøve ændringer i udlejnings- og ejerregler for sommerhuse. Opkrævning af kurtax (en lokal turismeskat), som flere og flere udenlandske turismedestinationer indfører, er et andet initiativ, som frikommuneordningen kan skabe rammerne for.

Lokalt og regionalt er der i Nordjylland i en årrække gennemført en række initiativer, der er målrettet turismeudviklingen. Nu ser vi frem til en national turismeindsats fra Regeringens side, der kan styrke kystturismen i Nordjylland og det øvrige Danmark.

Af Mogens Gade, formand VisitNordjyllandDer er meget på spil

2013 Posted on 16 Nov, 2013 10:13

I Venstre er vi glade for den gode meningsmåling om valgresultatet i Jammerbugt Kommune, som blev gengivet i Nordjyske. Personlig er jeg stolt.

Men valget afgøres altså først tirsdag, den 19. november – når samtlige vælgere får mulighed for at bekræfte den tillidserklæring som meningsmålingen var et udtryk for.

Jammerbugt Kommune er en dejlig Kommune – men ikke en perfekt Kommune. Vi er kommet langt – og har sat tydelige pejlemærker for fremtiden. Personalet og den samarbejdende kommunalbestyrelse fortjener ros for indsatsen indtil nu.

I Venstre har vi valgt at føre den positive dagsorden og give svar på hvad der skal bringe fremskridtet til Jammerbugt Kommune. Vi ønsker fortsat at bygge bro frem for at grave grøfter. Det tjener Jammerbugt Kommune bedst.

Nu er vi alligevel kommet en lille smule i tvivl om vores strategi – når vi læser om den socialdemokratiske tidligere køkkenleders løsagtige påstande om madsagen. Det er efterhånden blevet til mudderkastning. Eller når den socialdemokratiske formand for Aabybro og kandidat – Derek Damgaard – jo ytrer sig på mere eller mindre grov facon – vel egentlig i opposition til os alle og ikke mindst hans eget parti.

Ja, så kunne sager fra udvalg med socialdemokratiske udvalgsformænd siddende jo sagtens have været interessante emner at tage fat på i en valgkamp – specielt når vi i den grad er blevet udfordret af socialdemokrater.

Men Jammerbugt Kommune fortjener politikere der er konstruktive stifindere frem for destruktive fejlfindere – det er nemlig stifinderne der skaber grundlaget for fremskridtet.

Tiden er til fortsat godt lokalpolitisk håndværk – hvor den positive dagsorden sættes i bestræbelserne på at gøre Jammerbugt Kommune til et endnu bedre sted at leve og være.

Der er meget på spil – en god meningsmåling løser ikke opgaven alene – det gør du !

Mogens GadeLanddistriktspolitik – drives såvel nationalt som kommunalt

2013 Posted on 07 Nov, 2013 16:53

I Jammerbugt Kommune har vi en handlingsorienteret landdistriktspolitik Det har lige fra etableringen af Jammerbugt Kommune været afgørende, at vi fik en sådan handlingsorienteret landdistriktspolitik ikke mindst set i lyset af, at Jammerbugt Kommune primært består af landdistrikter og lokalsamfund.
Samtidigt med landdistriktspolitikken har vi suppleret med en opbakning til hovedbyerne med masterplaner og kommende aktiv realisering af byfornyelsesprojekter i hver af disse.
Der er liv i landdistrikterne i Jammerbugten – og det skyldes selvfølgelig ikke mindst de lokale ildsjæle – men også det positive samspil med Jammerbugt Kommune.
Men i virkeligheden begynder landdistriktspolitikken et helt andet sted – end den vi realiserer med succes i Jammerbugt Kommune.
Landdistriktspolitikken bygger nemlig på den virkelighed der skabes nationalt – de rammevilkår der eksisterer og besluttes af folketing og regering.
Og her kunne vi godt være bedre hjulpet her i Nordjylland – vi har jo meget at byde ind med – men bliver ofte forhindret i at bidrage til den samlede danske samfundsøkonomi.

De siger vi skal leve af turisme og alligevel indsnævrer man mulighederne for at agere kystnært i mistillid til at kommunerne.
De siger vi skal leve af Landbrug og fødevarer og alligevel bliver man bevidstløs ved med at genere landbrugserhvervet med krav om bræmmer m.m. til at løse en miljøopgave, som ikke en gang er korrekt dokumenteret.
Senest er det blevet moderne at ville stoppe dyrkningen af Vildmosekartoflerne grundet CO2 udslip – vi taler om Danmarks bedste kartofler
Vi siger 3. Vestlig Limfjordsforbindelse og bedre bredbånd og mobiltelefoni – de svarer med en minister hvis parti er imod en 3. Vestlig Limfjordsforbindelse.
De siger vi skal have mere lige vilkår at drive kommune under og så laver man en udligningsreform hvor vi mister penge.
De siger vi skal drive landdistriktspolitik – og sætte en positiv udviklingsdagsorden frem for den negative dagsorden om afvikling – og alligevel gør man bl.a. via ovennævnte eksempler vilkårene for liv her på forkanten sværere og sværere – frem for at tilbyde nogle skuldre vi kan stå på.

Dette er ikke en klagesang – men et ønske om en handlingsorienteret national landdistriktspolitik.
Lokalt løser vi opgaven – hver dag – og egentlig med rimelig succes fordi vores handlingsorienterede landdistriktspolitik realiseres via gensidigt respekt og via et fælles træk på den samme hammel mellem ildsjæle, erhvervsliv, foreningsliv og Jammerbugt Kommune.
Konklusionen er således, at landdistriktspolitik drives såvel nationalt som kommunalt – og vi må presse på Nationalt for at sikre de optimale rammevilkår – som vil give et bedre udgangspunkt for den kommunale landdistriktspolitik i Nordjylland.

Mogens Gade 5. november 2013.Facts om udbudspolitikken

2013 Posted on 01 Nov, 2013 09:36

Det er sundt at undre sig – jeg undrer mig over om det virkeligt er rigtigt, at en borgmesterkandidat ikke kender og vedkender sig udbudspolitikken i Jammerbugt Kommune – en politik han selv har været med til at vedtage.
I et læserindlæg påstår han, at lokale virksomheder ikke har haft mulighed for at byde på kommunale opgaver – det er naturligvis ikke rigtigt.
Lokale virksomheder og håndværkere kan byde når der er offentlig licitation på de mange opgaver Jammerbugt Kommune udbyder.
Ved indbudte licitationer er langt hovedparten af de bydende fra Jammerbugten – med kontrolbud fra firmaer udenfor Jammerbugt Kommune.
I dag udbyder Jammerbugt kommune i højere grad end tidligere opgaver i fagentrepriser – netop af hensyn til de mindre lokale håndværkere.
Vi er i gang med at etablere en liste der sikrer, at alle entreprenører og håndværkere med tiden kommer med på indbudte licitationer – så vi undgår snakken om, at det kun er nogle der er inde i varmen hos Kommunen.
Det er de principper der arbejdes efter – og enkelte fejl er begået og beklaget, og vil ikke ske fremover.
I Venstre sætter vi en vækstdagsorden – hvor øgede lokale arbejdspladser og øget bosætning går hånd i hånd – som væsentlige forudsætninger for en fornuftig fremtid for Jammerbugten, Jammerbugt Kommune og os der bor her.
Jeg skal ikke være dommer om læserne har været udsat for uvidenhed eller et forsøg på at score billige point – det kan I jo selv afgøre.Jammerbugt – En rig Kommune

2013 Posted on 29 Oct, 2013 09:17

Jammerbugt Kommune bliver aldrig en rig kommune målt på penge – men vi klarer os. Vi har for sjette år i træk udsigt til overskud på driften. Kommunalbestyrelsen har i bred enighed vedtaget et budget for 2014 med et overskud på 63 millioner kr. og en kassehenlæggelse på 47 millioner kr. Der optages en del lån til finansiering af de historisk store anlægsarbejder på 130 millioner kr. og til styrkelse af likviditeten. Men når det er sagt så er fakta om økonomien følgende: Løbende overskud på driften – historiske store anlægsinvesteringer – forholdsvis beskeden langfristet gæld målt pr. indbygger – og en fornuftig kassebeholdning – som bliver sikret med budgettet for 2014.
I Jammerbugt Kommune ved vi godt, at tingene ikke sker af sig selv. Vi har som udgangspunkt nogle pragtfulde rammer og omgivelser til rådighed: Enestående natur med hav og fjord, skov, eng og mose.
Den virketrang og virkelyst og det engagement der præger foreningsliv, lokalsamfund, erhvervsliv, enkeltpersoner, kommunalt ansatte og kommunalbestyrelsen har givet mange flotte resultater. Store og små imellem hinanden.
Vores store rigdom og det der virkelig gør en forskel i Jammerbugten og Jammerbugt Kommune, er de mennesker, som bor her, og ikke mindst deres ideer og initiativer.
Og her er det så ikke mindst det fælles træk på den samme hammel der giver de positive resultater – og det er jo netop der vi er ubesejrede og bliver en rig kommune.Next »